Autopoťahy a autokoberce

Váš košík

Váš košík je prázdny

Obchodné podmienky

E-mail Tlačiť

Dôležité informácie


Obchodné podmienky

platné od 1.4.2011 do doby vydania nových obchodným podmienok

I. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode www.a-zauto.sk eshop, ktorého provozovateľom je A-Z AUTO Slovakia s.r.o., so sídlom Staničná 1522/20, 908 51 Holíč (ďalej len „predávajúci“). Kupujúci je pre účely týchto podmienok každý, kto zašle predávajúcemu objednávku k nákupu tovaru z ponuky predávajúceho. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kupnej zmluvy uzatvorenej podľa podmienok, pričom za kupujúceho sa považuje osoba, ktorá při uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva u predávajúceho tovar, ktorý je uvedený na internetových stránkach www.a-zauto.sk, a to prostredníctvom aplikácie, ktorá kupujúcemu umožní vybrať si druh, množstvo, cenu tovaru, spôsob dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke označenej predávajúcim ako povinné.
Proces objednávky je ukončený odoslaním týchto údajov. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s podmienkami a že s ich ustanoveními súhlasí a považuje pre seba za záväzné.
2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa podmienok a do miesta dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním povereného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Kúpnou cenou tovaru je cena tovaru uvedená v objednávke, v kúpnej cene je zahrnutá príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

III. Distribúcia

Distribúcia je zabezpečená službou UPS. Doprava je hradená kupujúcim vo výške 5,16 € . Na dobierku je cena stanovená 5,50 €. Pri objednávke nad 100 € s DPH hradí dopravu predávajúci.

IV. Platobné podmienky

Platba sa uskutoční:
– Predfaktúrou
– Dobierkou
– V hotovosti - osobný odber

V. Dodacie podmienky

1. V prípade plaby na dobierku sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia potvrdenej objednávky podľa II.2.podmienok. V tomto prípade hradí kupujúci kúpnu cenu tovaru pri jeho prevzatí. Dobierka je hradená kupujúcim.
2. V prípade platby v hotovosti, kupujúci obdrží emailom či telefonicky info o dátume, kedy bude tovar v predajni pripravený k odberu. Kupujúci sa zaväzuje k jeho vyzdvihnutiu a k zaplateniu v hotovosti najneskôr do 14 dní na predajni: A-Z AUTO Slovakia, s.r.o., Staničná 1522/20, 908 51 Holíč. V prípade keď kupujúci nedodrží podmienky vyššie uvedené, nebudú už jeho ďalšie objednávky tohoto druhu akceptované.
3. V prípade platby na predfaktúru, kupujúci obdrží emailom predfaktúru. Predfaktúru posielame najnejskôr v ďalší pracovný deň. V prípade autopoťahov a textilných autokobercov sa po pripísaní čiastky predáva objednávka do výroby. V prípade ostatného tovaru sa po pripísaní čiastky tovar expeduje najneskôr do 8 pracovných dní.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v zvláštnych prípadoch kedy tovar nebude skladom. O prípadnom zdržaní bude predávajúci kupujúceho včas informovať.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandartného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti.
6. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí dodať tovar do miesta, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, alebo neprevezme kupujúci tovar v tomto mieste dodania tovaru, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru do miesta určeného kupujúcim v objednávke a späť k predávajúcemu vznikli.
7. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia od predávajúceho alebo prepravcom.